pihavalotartikkeli

  Ledivalaistus on yleistynyt pihavaloissa, ledivalot kuluttavat vähemmän sähköä ja syttyvät nopeasti myös pakkasella.

  Hyvän pihavalaistuksen suunnittelu alkaa keskustelemalla asiakkaan kanssa millaisia toiveita asiakkaalla on valaistukselle,

  tämän jälkeen voidaan yhdessä sähköurakoitsijan kanssa suunnitella miten valoja sijoitetaan sekä miten niitä ohjataan.

  Erilaisia ohjaustapoja pihavalaistukselle:

  •   Hämäräohjattu (Valot syttyvät hämärän tultua ja sammuvat kun tulee valoisaa)
  •   Liiketunnistinohjattu (Valot syttyvät havaittuaan liikettä ja sammuvat määrätyn ajan kuluttua  )
  •   Kelloohjattu ( Valot syttyvät kellon aikojen mukaisesti ja sammuvat myös samalla tavalla)
  •   Astrologinen kello (Valot syttyvät astrologisen kellon ohjaamana auringon nousujen ja laskujen mukaan)
  •   Näiden yhdistelmät

Kiinteistössä olisi hyvä olla automaattisesti toimiva valaistus ainakin kulkuväylillä, vähemmin käytetyille kulkuväylille voidaan asentaa liiketunnistin.

Ota yhteyttä ja suunnitellaan sinun tarpeisiin sopiva pihavalaistus.

AJANKOHTAISTA

  Hyvin valaistu pihapiiri luo turvallisen kulkuympäristön sekä pitää asiattomat poissa pihalta.

 

Lue lisää...